Cultura Popular

6 posts

Manifestacions artístiques i folklòriques que sorgeix del sistema de creences, valors i tradicions d´un poble. És un dels factors distintius de la identitat d’una nació, ja que s’hi troben plasmats els valors culturals, tradicions, sistemes de creences i costums que expressen la singularitat del poble que conforma un país.